Goei Leven
Bouwteams Land van Cuijk

Bouwteams Land van Cuijk

Om als nieuwe en grote gemeente Land van Cuijk dichtbij de inwoners te blijven, wordt er gewerkt aan kernendemocratie. Een manier om straks meer samen te werken met de inwoner. De bouwteams vormen een eerste stap in die richting. Iedere kern heeft een eigen bouwteam. Dit is een divers samengestelde groep van 5 tot 16 inwoners, opgericht door de wijk- of dorpsraad. Zij werken (dit jaar) samen aan een KernenCV voor jouw wijk of dorp. In het KernenCV leest de nieuwe gemeenteraad straks waar jouw kern goed in is én wat er beter kan.
Kijk voor meer informatie op ons.landvancuijk.nl.

Een Goei Leven heeft de bouwteams uitgenodigd om – als zij dat willen – op de Foodtour met inwoners in gesprek te gaan. Een aantal van hen heeft al laten weten aanwezig te zijn en daar zijn we superblij mee! Kijk wanneer de Foodtour bij jou in de buurt is en kom meedenken en meepraten over wat jij belangrijk vindt voor jouw dorp of wijk.