Goei Leven
Sprankelende kerstdagen & een Goei 2023!

Sprankelende kerstdagen & een Goei 2023!

Met ook naweeën van de welbekende 'gezelschapsverstoorder 19' was het vaak nog passen en meten.

We hebben onze stichting Een Goei Leven en de FoodTour 2021 mogen presenteren in Beers in het kader van de Regiodeal aan vertegenwoordigers van heel NO-Brabant. De pilots voor de VO-leerlingen betreffende bezoeken aan Boerenbedrijven en Gezonde Voeding zijn beide positief afgesloten en worden in samenwerking met diverse partijen komende jaren breder opgezet.

Als we kijken naar onszelf als organisatie willen we inzetten op een duidelijkere profilering bij de inwoners, onze gemeente Land van Cuijk en de vele vrijwilligers. Dit natuurlijk met de insteek: We gaan het leven in het Land van Cuijk samen met velen van jullie nog beter maken!

Pro-actief verbinden & verbeteren, dat is waar we voor staan. Of dat nu over goede gezondheid en goede voeding van en voor jong en ou(der) gaat, onze woon- en leefomgeving en/of over samen vieren en genieten gaat. 

Onze inzet is daarom ook vooral voor lokale initiatieven uit de 33 kernen van ons mooie en actieve Land van Cuijk, ondersteuning vanuit ons netwerk waar mogelijk, en gevraagd.

Voor 2023 staat er veel moois op de agenda en, we komen of blijven graag met u in contact!

Voor nu wenst bestuur en vrijwilligers van stichting Een Goei Leven iedereen een warme Kerst en een gezond en inspiratievol Goei 2023 toe!